De route

Als de verbeelding je vervoermiddel is, kun je zonder enige moeite van de ene uithoek naar de andere reizen. Ongehinderd door reisafstanden, visumaanvragen en tijdsverschillen,…